CP88 Channel Videos

6,240 subscribers
2,422,990 views | 93 videos
Kênh youtube của Bát Bát, tổng hợp audio của những bộ truyện dịch bởi CP88. ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO NGAY KHI CÓ CẬP NHẬT MỚI