[BTS]정색(단호)소년단 모음(※웃김주의)

721,001 views
  • 7 months ago
  • 13.5K
  • 137

[영상출처]
*[BANGTAN BOMB] 태태magazine NEWS
https://www.youtube.com/watch?v=zBnb-CXIr70&index=456&list=PL5hrGMysD_Gu2a7-KuaQTxjRVPqM2Bi63
*[BANGTAN BOMB] Kind & Big Lion Styling
https://www.youtube.com/watch?v=zRQHK8oLp2E&index=465&list=PL5hrGMysD_Gu2a7-
*[MV Commentary] 엠피디&방탄소년단(BTS) - DANGER
https://www.youtube.com/watch?v=pwlp6QiCmqo
*[BANGTAN BOMB] omg j-hope world aegyo king (with V)
https://www.youtube.com/watch?v=YbUzeb37WpU&list=PL5hrGMysD_Gu2a7-
KuaQTxjRVPqM2Bi63&index=258&t=24s
*[BANGTAN BOMB] Special Stage @ SBS 가요대전 2016 - BTS (방탄소년단)
https://www.youtube.com/watch?v=ieaKH5fH__E&index=108&list=PL5hrGMysD_Gu2a7-KuaQTxjRVPqM2Bi63
*[FESTA 2016] BTS (방탄소년단) 꿀 FM 06.13 3rd BTS birthday
https://www.youtube.com/watch?v=_9xEr2Nxvl4&t=1358s
*[BANGTAN BOMB] 방탄소년들이 아플 땐?
https://www.youtube.com/watch?v=ZX9B4b-SvEI&list=PL5hrGMysD_Gu2a7-KuaQTxjRVPqM2Bi63&index=471
*[BANGTAN BOMB] Behind the stage of ‘MIC Drop’ @BTS DNA COMEBACK SHOW - BTS (방탄소년단)
https://www.youtube.com/watch?v=xtqyE06wGPM&list=PL5hrGMysD_Gu2a7-KuaQTxjRVPqM2Bi63&index=92&t=0s
*[BANGTAN BOMB] Archery episode @ 2016 ISAC - BTS (방탄소년단)
https://www.youtube.com/watch?v=LSWyReL-2bE&t=0s&list=PL5hrGMysD_Gu2a7-KuaQTxjRVPqM2Bi63&index=143
*[BANGTAN BOMB] Last day of 'I NEED U' stage @ Ingigayo
https://www.youtube.com/watch?v=D2i_2PBZGww&index=269&list=PL5hrGMysD_Gu2a7-KuaQTxjRVPqM2Bi63&t=0s
*[FESTA 2017] BTS (방탄소년단) 꿀 FM 06.13 Happy BTS birthday!
https://www.youtube.com/watch?v=cWA6f7g7NUQ&t=3191s